Γιατί από το TOUGH SYSTEM MUSIC μου παράγεται μόνο θόρυβος σε λειτουργία Bluetooth;

Παρακολούθηση

Σχόλια

0 σχόλια

Πραγματοποιήστε είσοδο για να αφήσετε ένα σχόλιο.